Thursday, September 24, 2009

LIGHTING THE WAY WITH WORDS

INDULGE
This little girl was signing more after finishing her first cupcake.
She wanted to indulge in another one!


It is easy to indulge in yummy autumn treats.
Do you have a great picture to visually define

3 comments:

bflo said...

Great shot of Dad promoting tooth decay!! Enjoyed the "Flabbergasted" post as well!! Your husband has always had a knack for just genuinely caring creativity - he makes the rest of us men/husbands look bad though!! Great blogg by the way! thanks

Miss Mel said...

He is very creative and thoughtful...and visiting the dentist next week :) Thanks for dropping by Matt!

VTazdecor said...

Phong thủy văn phòng có những vât nào hay sử dụng đến,cùng tìm hiểutbố vật phẩm phong thủy bàn làm việc
Với văn phòng, nhà ở đêu có phong thủy khác nhau.cùng tham khảophong thủy bàn làm việc
cùng chúng tôi tìm hiểu vềphong thủy bàn làm việc nhân viên văn phòng
Cùng tìm hiểu tiêu chí lựa mua và chọn các vật phẩm phong thủy như thế nào. tham khảo cáchlựa mua các vật phẩm phong thủy bàn làm việc
Văn phòng cho nhân viên làm viẹc ngoài việc thoải mái nên quan tâm đến phongg thủy nhằm mang lại thuận lợi may mắn cho nhân viên trong công việc. Vậy phong thủy bàn văn phòng nhân viên