Wednesday, May 22, 2013

TADPOLE TALES: The Tadpole DaysWelcome back to Tadpole Tales! 

Leg-a-less continues his metamorphosis into a frog. This week, his body has changed shape again. His tail continues to grow more solid and shorter. His mouth is fully formed and fully functional. He devours the dried meal worms and small pieces of lettuce we feed him daily. But his biggest growth this week has been in his legs. We noticed just yesterday that a small, webbed foot has formed on the end of his leg! 


TADPOLE TIDBITS:
  • Small, webbed feet are beginning to develop
  • Body continues to change shape 
  • Tail is continuing to shorten
  • Rising to surface every 1-5 minutes to take a breath
  • Eating meal worms and small pieces of lettuce
  • A distinct mouth is formed 


2 comments:

Fire Dragon said...

Làm sao order hàng mỹ. Nếu bạn đang tìm nơi nhận order hàng mỹ thì đến với chúng tôi nhé. Khi bạn đến với chúng tôi thì không chỉ là hàng mỹ mà chúng tôi còn nhận vận chuyển hàng từ khắp nơi trên thế giới về Việt Nam và ngược lại. Một số dịch vụ tiêu biểu của chúng tôi được đông đảo người dùng như: mua hàng trên amazon, mua hàng mỹ, chuyển hàng úc về việt nam, gửi hàng anh về việt nam, dịch vụ thông quan hàng hóa, chuyển hàng từ Canada về Việt Nam, ... Ngoài ra chúng tôi còn nhận mua hàng bên nhật,... Nếu bạn cần gửi hàng cho người thân ở Nhật thì chúng tôi có dịch vụ gửi hàng đi nhật bản.

10 Top said...

chuyển phát nhanh đi Mỹ. Click to now