Wednesday, May 8, 2013

TADPOLE TALES: The Tadpole Days


Welcome back to Tadpole Tales! 

Leg-a-less has been busy growing and shrinking. Wait a minute! How can that be? It's true. His tail is shrinking, but he is growing into a more frog-like body. We're noticing his metamorphosis seems to be using up the bulk of his energy. He's spending a lot more time hanging out at the bottom of the tank rather than swimming all around. And he continues to swim to the top every half hour to take a breath. 


TADPOLE TIDBITS:
  • Body is more elongated 
  • Back legs are becoming longer and more pronounced
  • Gills are shrinking
  • Tail is becoming shorter

2 comments:

Fire Dragon said...

Đang muốn tìm nơi nhận đặt hàng từ mỹ? Có món hàng trên ebay bạn rất thích làm sao tìm nơi cung cấp dịch vụ nhận order hàng ebay. Nếu là như vậy thì bạn không cần phải tìm nữa. Hãy để chúng tôi giúp bạn, khi đến với chúng tôi thì đảm bảo bạn sẽ hài lòng. Chúng tôi hiện đang cung cấp vô số dịch vụ vận chuyển như gửi hàng từ việt nam sang pháp, mua hàng mỹ, mua hàng pháp, gửi hàng từ việt nam sang úc, nhập hàng thái lan,... Chỉ cần đến với chúng tôi khi cần vận chuyển hàng.

10 Top said...

hi boy
i like this post!
ship hàng Mỹ